Tresurą psów zawodowo zajmuję się ok. 18lat. W 2004r. ukończyłem kurs przewodnika psa służbowego z wynikiem bardzo dobrym. Następnie zdobyłem uprawnienia instruktora szkolenia przewodników i tresury psów oraz pozoranta. Z moim psem BOLO uczestniczyłem w wielu zawodach

kynologicznych rangi wojewódzkiej jak i ogólnopolskiej, często zwyciężając w nich.

 

Konkurencje wchodzące w skład zawodów:

posłuszeństwo, agility ( tor przeszkód ), tropienie, obrona przewodnika, stróżowanie.

 

Od kilku lat układam również psy myśliwskie do pracy w łowisku, przygotowuje je do konkursów jak również przystosowuje je do życia codziennego.

 

W dalszym ciągu swoje umiejętności i wiedzę w tym zakresie poszerzam poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach, seminariach i obozach szkoleniowych nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami.

 

Pamiętajmy by radość z treningu z psem czerpały obydwie strony.